World Medicine, ilk defa çevrim içi düzenlenen, 32. Ulusal Kimya Kongresi’ne katıldı.

World Medicine, ilk defa çevrim içi düzenlenen, 32. Ulusal Kimya Kongresi’ne katıldı.

    Her yıl düzenli olarak bilim insanları ile sektör temsilcilerini bir araya getiren ve “Yaşam için Kimya” teması ile düzenlenen Ulusal Kimya Kongresi bu yıl COVİD-19 salgını nedeniyle 17-19 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.

    Bu kongrede World Medicine Analitik Geliştirme Departmanı’ndan Analitik Geliştirme Müdürü Cem Çalışkan “Farklı Kombine İlaç Farmasötik Formlarında, Adenozinin Safsızlık Profili İçin Stabilite Göstergeli, Yeşil Ters Faz HPLC Yönteminin Geliştirilmesi, Regresyon Analizi Ve Validasyonu” başlıklı sözlü sunumu ve Ürün Geliştirme Departmanı’ ndan Ürün Geliştirme Şefi Cüneyt Toprak “Düşük Çözünürlüklü İlaç Etken Maddelerinin Misellerle Çözündürülmesi” başlıklı poster sunumu ile konuşmacı olarak yer aldı.