World Medicine AR-GE Merkezinin “Liyofilize hidroksokobalamin formülasyonunun safsızlık profili üzerinde yardımcı maddelerin etkilerinin değerlendirilmesi” adlı makalesi “İstanbul Journal of Pharmacy” dergisinde yayımlandı.

World Medicine AR-GE Merkezinin “Liyofilize hidroksokobalamin formülasyonunun safsızlık profili üzerinde yardımcı maddelerin etkilerinin değerlendirilmesi” adlı makalesi “İstanbul Journal of Pharmacy” dergisinde yayımlandı.

    World Medicine Ar-Ge Merkezi Analitik Geliştirme ve Ürün Geliştirme departmanları yürüttüğü araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında elde ettikleri anlamlı verileri bilim dünyası ile paylaştı.

    Yapılan ortak çalışmalar sonucunda “Evaluation of excipients effects on the impurity profile of lyophilized hydroxocobalamin formulation” “Liyofilize hidroksokobalamin formülasyonunun safsızlık profili üzerinde yardımcı maddelerin etkilerinin değerlendirilmesi” başlıklı makale “İstanbul Journal of Pharmacy” dergisinde yayımlandı.

    Ürünler için gösterilen kalite politikasının, bilimsel çalışmalarla desteklendiğini ve edinilen tecrübeleri paylaşarak bilim dünyasında World Medicine markası ve olarak yer edinilmesini sağlayan çalışma Ar-Ge ve Ruhsatlandırma Direktörü Mahmut Özbek liderliğinde Gökay Gün, İbrahim Karabacak, Müge Güleli, Şevki Kızılok, Sercan Semiz tarafından gerçekleştirildi.