KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen verilerinizin güvenliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hukuka uygun olarak işlenip muhafaza edilmesi için gerekeni yapıyoruz.

 • Hangi amaçlarla kişisel veri topluyor ve işliyoruz?

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz şirket merkezi, fabrika ve şube faaliyetleri esnasında ve de saha çalışanı ve diğer çalışanlarımızca; iş başvurusu toplama ve işe alım süreçlerini yürütme, müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme, organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi görevleri sebep ve amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kimlere aktarılıyor?

İşlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili Şirket departmanları, bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler, resmi kurum-kuruluşlar ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz World Medicine bünyesinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere, ERP uygulamaları ve yedekleme sistemlerine aktarılmaktadır.

 • Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı ve yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; tarafımızca, iş ortaklarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, çalışanlarımız, çalıştığımız tedarikçi ve mümessiller, kariyer siteleri ve benzeri kanallardan elde edilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak veri sahipleri, KVVK’nın 11. maddesinde sayıldığı üzere, Şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı aracılığıyla şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Form için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası ve İşlenmesi Hakkında Politika” metnimizi okuyabilirsiniz.

World Medicine İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İletişim Bilgileri

Adres: 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Caddesi No:50 WM Plaza Güneşli, Bağcılar /İstanbul

Telefon Numarası: +90 (212) 474 7050

İrtibat Epostası: kvkk@worldmedicine.com.tr

İletişim için internet sitesi adresi: www.worldmedicine.com.tr