Kurumsal Bilgiler

Sağlık sizinle paylaştığımız hazinedir.

World Medicine İnovasyon Laboratuvarı, (WMINOLAB) 2011 yılında Türkiye’de World Medicine Şirketler Grubu’na bağlı olarak faaliyete geçen World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altına ileri teknoloji laboratuvar hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

World Medicine olarak, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üreterek, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini yapmış olduğumuz bu yatırımlar ile yapmayı amaçlıyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımızın ülkemize ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren WMINOLAB İnovasyon Laboratuvarımızı ulusal ve uluslararası tüm şirketlerin, ürünlerinin, süreçlerinin ve sistemlerinin kalite ve güvenliğini sağlamak için hizmete açmış bulunuyoruz. Ülkemizin bu alanda mevcut eksikliğinin giderilmesi, sektördeki rekabet seviyesinin artırılması ve teknolojik yeniliklerin ülkemiz sınırları içerisinde de aktif kullanılması ile dış kaynakların stratejik kullanımını ülkemiz için fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Misyonumuz

Sürdürülebilir kalite standartları doğrultusunda yenilikçi bakış açımızla dünya çapında, ulaşılabilir ve etkili hizmetler sunarak yaşam kalitesini arttırmak.

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülke ve alanlarda güvenilir bir iş ortağı ve lider firma olmak.