Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Politikası

WMINOLAB İnovasyon Laboratuvarı analiz faaliyetlerini;

Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak,yetkinliği sağlanmış, gerekli eğitime sahip, dokümantasyonu ve müşteri taleplerini anlayan personel ile gerçekleştirmektir.

Bu bağlamda kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı çerçevesinde ilgili taraflarla yapmış olduğu sözleşmelere, hukuka ve yasal mevzuatlara tam uyum sağlama sorumluluğunun bilincinde olarak, uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulamaya başlamıştır.

World Medicine olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

  • Bilgi güvenliği kapsamında risk analizleri süreçlerini yönetmek,
  • Tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği kapsamında hukuka, tüm yasal mevzuata ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymak,
  • İş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, herhangi bir kesinti durumunda hedeflenen sürede sistemi çalışabilir hale getirmek,
  • Düzenli eğitim programlarıyla Bilgi Güvenliği farkındalığı yaratmak, bu sayede bilgi güvenliği ihlal olaylarını azaltmak ve yaşanması durumunda koordineli bir şekilde müdahale ederek yaşanabilecek zararları en düşük seviyeye indirmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Kurumumuzun itibarını geliştirmenin yanı sıra çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korumayı hedefleriz.

World Medicine Üst Yönetimi bilgi güvenliğinin gerçekleştirilmesi, işletimi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi için gerekenin yapılacağını taahhüt eder.