Kimyasal/ Fiziksel analiz laboratuvarımızda son teknoloji cihazlar kullanılarak Uluslararası İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice / GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice / GLP) kuralları uygulanmaktadır.

Laboratuvarımızda farklı ürün formları için yöntem geliştirme ve validasyon çalışmaları; in-house ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra her türlü analiz numunesinin kimyasal ve fiziksel özellikleri test edilmektedir.

Laboratuvarımızda hizmet verdiğimiz başlıca analizler;

 • pH Tayini
 • Karl Fischer ile Su Tayini
 • Renk Tayini
 • Yoğunluk
 • Osmolalite
 • Viskozite
 • Sıvı Partikül Tayini
 • Türbidimetre
 • Polarimetre ile Optik Çevirme Tayini
 • Dağılma Testi
 • Spraytech Partikül Dağılımı Analizi
 • Mikroskop ile Partikül Boyutu Tayini
 • Kuru Elek Analizi
 • Elektroforez Analizi
 • Erime Noktası Tayini
 • Piknometre ile Yoğunluk Analizi
 • Sıvı Çözeltilerde Partikül Sayısı Tayini

Tüm laboratuvar cihazlarımız ve teknik malzemelerimiz, mevzuatlara uygun olarak, periyotlar halinde akredite olmuş kalibrasyon ekipleri tarafından kalibre edilmektedir. Cihaz kurulumları 21 CFR Part 11gereklilikleri doğrultusunda tüm süreçler tamamlanarak yapılmaktadır. Ayrıca kullanmış olduğumuz analiz metotlarımızın güvenilirliğini garanti altına almak amacı ile %100 başarı hedefli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik ICH Q2 (R1) kılavuzu doğrultusunda validasyon  çalışmaları ile yapılmaktadır.