Yeniliğe yer açın...

WMINOLAB İnovasyon Laboratuvarı kapsamında bulunan tüm laboratuvarlarımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine göre kurulmuştur. Aynı zamanda, tabi olduğumuz ISO 22716:2007’nin gerektirdiği şekilde mevcut İyi Laboratuvar Uygulamalarını (GLP) gözeten mevcut İyi Üretim Uygulamalarını (GMP) takip etmekteyiz. Bu kapsamda;

  • Tüm personelin nitelik, eğitim, tecrübe ve görev tanımları,
  • Her bir çalışma ile ilgili çalışma planı, ham veriler, test ve referans madde numuneleri, örnekler ve sonuç raporu,
  • Uygun ve teknik olarak geçerli Standart Çalışma Prosedürleri (SÇP/SOP; Standard Operation Procedures),
  • Cihazların kalibrasyon ve bakımı ile ilgili rapor ve kayıtlar,
  • Bilgisayarlı sistemlerin geçerliliği ile ilgili dokümanlar, gibi tüm veriler takip edilerek kayıt altında tutulmaktadır.

Laboratuvarlar bünyesindeki ileri teknolojili cihazlar ve bu cihazlar için alanında nitelikli personeller, organik kimya, analitik kimya ve biyokimya alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış kalifiye personel ve uzun yıllar Ar-Ge tecrübesi olan yüksek yetkinlikte personellerden oluşan güçlü bir kadro yapımız mevcuttur. Kadroda yer alan her bir personelin deneyimi, yenilikçi bakış açısı, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda doğru çözümler üretme, araştırma tecrübesi ve kalite anlamındaki her yeni yayın detaylı şekilde takip edilerek değerlendirilmektedir.

İnovasyon laboratuvarımız içinde yer alan;

  • LC-MS/MS
  • LC-QTOF
  • GC-MS
  • ICP-MS cihazları ile laboratuvarlar içinde daha kapsamlı daha güçlü analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvarlarımız

Yenilikçi laboratuvarlarımızdan faydalanmak ve deneyimli çalışanlarımızdan destek almak ister misiniz?